Darbības programmas pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts "Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā"

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/184
Projekta sadarbības partneri: University of St.Andrews (Skotija)
Projekta īstenošanas termiņš: 2018. gada 1. janvāris līdz 2020. gada 31. decembris
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133 806.00 EUR, LU daļa 6690.30 EUR

Darbības programmas pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts "Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā" 1.1.1.2/VIAA/1/16/184.

Pētījums balstīts uz:

  • jauniešu grupas (15–35) izpēti Latvijā, kuri iesaistījušies starpvalstu migrācijas procesos;
  • jauniešu nodarbinātības ģeogrāfiskajiem aspektiem Latvijā migrācijas procesu ietekmē;
  • Latvijas izglītības internacionalizāciju, ārvalstu studentu piesaisti un noturēšanu.

Projekta laikā tika pētītas: ģeogrāfiskas vienības – Rīga un citi Latvijas reģioni;  emigrācijas un imigrācijas procesi;  Latvijas jaunieši, ārvalstu studenti un atpakaļ migranti, viņus sniegums darba tirgū Latvijā. 

Pētījuma rezultātu pielietojums papildus zinātniskās kapacitātes celšanai, gatavojot zinātniskās publikācijas, studentu iesaistei pētniecības virziena attīstībā un rīcībpolitikas ierosinājumu sagatavošanai, ir migrācijas datu pat jauniešiem uz/no Latvijas iegūšana, apkopošana un vizualizācija turpmāko pētījumu veikšanai.