Projekta “Latvijā kā eskalators” vadītāja Elīna, kura projekta ietvaros pēta daudzveidīgos migrācijas veidus Latvijā, kuros iesaistās jaunieši. Projekta laikā tiek pētīti jaunieši, kuri no Latvijas emigrējuši, kuri uz Latviju brauc studēt un strādāt, jaunieši, kuri atgriežas Latvijā, kā arī jaunieši bez migrācijas pieredzes. 

Elīna doktora grādu Latvijas Universitātē ieguva 2013.gadā, kad aizstāvēja promocijas darbu par darba migrāciju no Latvijas uz Lielbritāniju.  

Papildus tam jaunākās pētniecības intereses saistītas ar pētījumiem par tādām aktuālām problēmām kā Covid-19 pandēmijas izraisītu uzvedības paradumu maiņu Latvijas iedzīvotāju vidū. 

Projekta vadītāja