Projekta mērķis

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir sniegt visaptverošu novērtējumu, izmantojot četru soļu analīzi, par to, cik lielā mērā Latvijas reģioni kalpo par sociālo un ekonomisko eskalatoru, ņemot vērā jauniešu un studentu mobilitāti un darba tirgus izaicinājumus, ar ko saskaras jaunieši Latvijā.

Projekta rezultāti

Projektā plānoto aktivitāšu veikšana pilnveidos pēcdoktoranta pētniecības kompetences: komunikācijas prasmes ar atšķirīgām sabiedrības auditorijām, projektu vadīšanas prasmes un problēmu risināšanas prasmes. Tāpat nepieciešams turpināt darbu pēc projekta beigām pie tiešsaistes migrācijas pētniecības rīku un migrācijas datu platformas pilnveides.