“Eskalatora reģiona” konceptu 1993. gadā izveidoja britu ģeogrāfs Tonijs Fīldings (Tony Fielding), kurš pētot Dienvidaustrumu Anglijas iedzīvotāju iekšzemes migrācijas paradumus, atrada sakarību starp ģeogrāfisko un sociālo mobilitāti. Eskalatora reģioni ir centri, kuru piedāvātās iespējas iedzīvotājiem ļauj pakāpties darba tirgus hierarhijā un šīs vietas piesaista kvalificētus un godkārīgus migrantus.

Izšķir 3 posmus:

  • Uzkāpšana uz eskalatora – magnēts, kas piesaista migrantus ar augstāko cilvēkkapitāla potenciālu.
  • Būšana uz eskalatora – nodrošina augšupejošu sociālo mobilitāti.
  • Nokāpšana no eskalatora – dažu sākotnējo migrantu zaudēšana viņu karjeras izaugsmes laikā.